• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com

Адвокатска кантора "Тончев и партньори" е създадена през 1991 година от Киро Тончев (1943 - 2013), адвокат при Бургаската адвокатска колегия. В нея са работили водещи бургаски адвокати като Никола Тороманов (1919 – 2005) и Атанас Коев (1926 - 2008). С оглед на различните етапи от своето развитие кантората се е специализирала в областта на гражданското, облигационното и търговското право.

Приоритети на кантората са процесуално представителство, посредничество при преговори, съдействие и оформяне на документи при сделки с недвижими имоти, регистрация и преобразуване на ЕТ и търговски дружества, консултации и съдействие в областта на трудовото, данъчното, административното право.

Адвокатска кантора "Тончев и партньори" е натрупала голям опит в съдебното събиране на просрочени задължения. Нашата работа не приключва с постановяване на решението на съда, защото знаем че за нашия клиент най-важното е да получи парите, които му се дължат по съдебното решение. Срещу длъжниците на нашите клиенти предприемаме всички допустими от Закона действия - възбрани, описи и продажби на недвижими имоти на длъжника; опис и продажба на движими вещи на длъжника; запори на трудови възнаграждения; запори на вземания на длъжника; разпит пред съдия относно имущественото състояние на длъжника; ангажиране на наказателната отговорност на длъжника в случаите на чл.293а и 227б от Наказателния кодекс.

img

Костан Тончев

адвокат

Роден през 1972 година. Завършил право в Бургаски свободен университет през 1998 год. Започва като сътрудник в кантората през 1996 год. След дипломирането си е юрисконсулт на Изпълнителна агенция "Пътища" - Областно пътно управление - Бургас и на Българска телекомуникационна компания (БТК) - Бургас. От 2005 година работи като адвокат към Бургаска адвокатска колегия.
виж повече...

тел. 0888372995
ktonchev@tonchevandpartners.com
английски, френски, руски

img

Румен Димитров

адвокат

Роден през 1973 г. Завършил право в Бургаски свободен университет през 1998. Юридическата си практика започва като юрисконсулт на Община Сливница. От 2001 работи като адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.
Специализира в сферата на недвижимите имоти, строителството и търговското право. Председател, член на Президиума и УС на Арбитражен съд при СДАП.


тел. 0888786252
r.dimitrov@mail.bg
английски, руски

img

доц. Веселина Канатова

адвокат

Веселина Канатова е адвокат от 2006 г., вписана в Адвокатска колегия - Пловдив. От септември 2001 г. до настоящия момент адв. Веселина Канатова - Бучкова работи като научен сътрудник по административно право и административен процес в секцията по Публичноправни науки към Института за държавата и правото при БАН, гр. София.
виж повече...

img

Милена Тончева

адвокат

Родена през 1973 г. Завършила е Бургаски свободен университет през 1998. Работи в кантората от 1997, първоначално като сътрудник, а от началото на 2001 като адвокат към Бургаска адвокатска колегия. Работила е като юрисконсулт на Юнионбанк - клон Бургас. Била е адвокат на телекомуникационна компания Мобиком. виж повече...

тел. 0887485474
office@tonchevandpartners.com
английски

img

Минка Топалова

адвокат

Родена през 1974 година в град Бургас.
Завършила Бургаски свободен университет - специалност Право, през 1998 година. Работи като адвокат на самостоятелна практика от началото на 2001 година. Вписана в Адвокатска колегия - гр. Бургас.
Арбитър в Арбитражен съд при СДАП.


тел. 0899976995
m_topalova@abv.bg
английски

img

Тодор Митев

адвокат

Роден през 1975 г. Завършил право в Бургаски свободен университет през 2001 г. Практиката си започва като юрисконсулт на Областния управител на област Бургас. От 2006 г. работи като адвокат, член на Бургаска адвокатска колегия. Специализира в сферата на недвижимите имоти, гражданското и търговското право. Арбитър в Арбитражен съд при СДАП.

тел. 0887267877
tmitev@tonchevandpartners.com
английски, немски, руски