ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ В ТЪРГОВСКИЯ ОБОРОТ

12/09/2014
Опасността от неплащане и необходимостта от обезпечаване на вземанията е съществувала винаги. Проблемите, с които кредиторите се сблъскват при събирането на задължения са свързани почти изцяло с правната рамка, която регулира осъждането на длъжниците и процедурата по принудително събиране на дължимите суми. В много случаи проблемите може да минимизират като се провежда правилна кредитна политика и се използват обезпечения. Прочети повече

УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ЗА НЕДЪЛЖИМОСТ НА СУМИ ПО ПРИЧИНА, ЧЕ СА ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ Е НЕДОПУСТИМ

16/09/2014
Възражението за изтекла давност е правната възможност за защита от претенция, ищецът по която е бездействал в определен от законодателя срок. Давността дисциплинира ищците да търсят своите права своевременно, като по този начин се редуцира възможността съдилищата да разглеждат спорове, възникнали далеч във времето. В процеса тя е много силно оръжие, защото доказването на претенцията се явява излишно, ако другата страна възрази, че давността е вече изтекла. Прочети повече

Несъстоятелни опити за спасяване на "вечния" длъжник?

30/11/2017
Една много задълбочена и добре написана статия по проблема, взета от вестник КАПИТАЛ (capital.bg) Прочети повече