ИНСПЕКТОРИТЕ СЕ РАЗМИНАХА "НА КОСЪМ" С КАРИЕРНИ БОНУСИ


10/03/2016

Пореден опит за заобикаляне на закона и практиката на Върховния административен съд направи днес част от Висшия съдебен съвет. Кадровици искаха да възстановят инспекторите, чийто мандат приключва след дни, на по-високи длъжности от заеманите преди избора им. Макар опитът да бе неуспешен, гласуването мина "на ръба".

Темата на каква длъжност да бъдат възстановявани членовете на ВСС и на Инспектората, след като се върнат в системата, вероятно ще се поставя при всяка смяна на съставите. Единственото, което се е променило от предишните разговори е, че наближава краят на мандата на този състав на ВСС, обобщи ситуацията Калин Калпакчиев.

Иначе дискусията бе дълга и досадна, а ВСС се раздели на две – едната група твърдеше, че няма законова възможност за такъв вид повишаване, а другата не видя законови ограничения.

В дневния ред на днешното заседание на съвета фигурираха осем точки – за възстановяването на онези осем инспектори, чиито мандат приключва на 14 март и трябва да се върнат на работа в съдебната система.

Оказва се обаче, че двама, които идват от съдийската общност – Димана Йосифова и Весела Николова, са поискали да бъдат възстановени на длъжност съдия във ВАС. Първата по принцип е от СГС, а втората – от АССГ. (Захаринка Тодорова не влиза в схемата, защото преди да стане инспектор, тя си беше съдия във ВАС.)

Що се отнася до прокуроро-следователската част, там нещата са по-любопитни. Първоначално четирима от тях (без Светла Бошнакова, която си е от ВКП) подават молби до главния прокурор да бъдат възстановени на предишните си длъжност. Но вчера, по всяка вероятност, след като научили за намеренията на съдиите да искат по-високи длъжности, и те подали молби със сходни искания. Така Янка Гочева от ОП-Благоевград изявила желание да бъде в Софийската апелативна прокуратура, Албена Кузманова от РП-Пазарджик да бъде възстановена в ОП-Пазарджик, Албена Костова от СГП - в апелативната прокуратура, а Любомир Георгиев – от столичното следствие в националното. Мотивът им – в закона се казва, че трябва да бъдат възстановени на длъжност "не по-ниска от заемната" преди избора им.

Темата за мераците на инспекторите с изтичащ мандат бе поставена от главния прокурор Сотир Цацаров. Той обясни, че е получил молбите им да бъдат възстановени на длъжностите, заемани преди да бъдат избрани за инспектори, които после препратил на ВСС със съответните предложения. Впоследствие научил за допълнителните молби, които били внесени директно в съвета. Цацаров бе категоричен – той няма да направи предложения, които да са различни от първоначално отправените от него. "За мен както по отношение на прокурорите, така и по отношение на съдиите е недопустимо заобикаляне на конкурсното начало и ще гласувам за това да бъдат възстановени на същите длъжности", заяви главният прокурор.

Въпросът на каква длъжност да бъдат възстановени инспектори не се поставя за първи път пред ВСС. Предишният състав на кадровия орган също се занима с него. Тогава той отказа да ги възстанови на по-висока длъжност. Само двама обжалваха решенията на ВСС – Александър Мумджиев и Ясен Тодоров. Но ВАС заяви: Така се заобикаля конкурсното начало, заложено в съдебния закон, в който няма описани условия и процедура, при които да се приеме решение за преместване или повишаване на магистрат в органите на съдебната власт без проведен конкурс. "По отношение на израза в действащата редакция "не по-ниска от заеманата преди избора", в мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на ЗСВ и стенограмите от обсъждането на същия в Народното събрание, проведено на 13.10.2010 г. и 20.12.2010 г., не се съдържат мотиви за изменението на тази разпоредба, съответно - не може да се изведе воля на законодателя да се преодолее принципа на конкурсното начало, приложим без изключения за заемането на длъжност в органите на съдебната власт", каза ВАС. (Любопитен щрих е, че докладчик и председател на тричленния състав на съда по жалбата на Ясен Тодоров бе Юлия Ковачева, а по тази на Мумджиев – Лозан Панов - б.а.)

Този състав на ВСС пък отказа да назначи на по-висока позиция Петър Стоянов и Димитър Фикиин след изтичане на мандата им като членове на съвета.

Това днес бе припомнено от Юлия Ковачева. Димитър Узунов ѝ направи забележка, че няма спор по темата, а тя му отвърна: "Ако не знаете, че има спор, сега ще започне". И той действително започна.

Ковачева заяви, че възстановяване не означава повишаване, преместване, понижаване. Цитира и принципа за последователност и предвидимост, заложен в АПК. Каза, че тези молби "за повишаване" идват, след като ВСС вече е обявил конкурс за 8 места във ВАС и сега колеги от административните съдилища се готвят за конкурса тези вакантни позиции. Тя призова ВСС да прояви повече уважение към съдиите, които се готвят за конкурса. И попита: "След като ние считаме, че някой ще се явява на конкурс, защо не дадем на инспекторите право да се явяват на конкурс и да го обявим със седмица закъснение? Само че ние обявихме конкурсите така, че тези хора не могат да се явяват".

Ковачева добави, че за 15 години професионален стаж, всеки от тях е атестиран и това, което е казала днес главният инспектор Теодора Точкова за качествата на съдебните ревизори също би могло да бъде част от атестацията.

А Точкова не каза днес нещо по-различно от мотивите, които бяха изтъквани и при предния състав на ВСС – че те били ощетени, защото четири години не били атестирани и сега нямало как веднага това да бъде сторено, че длъжностите са приравнени с тези на съдия във върховен съд (но само по заплата – б.а.) и т.н.

Дали защото е добре запознат именно с този казус, председателят на ВКС Лозан Панов подкрепи изцяло главния прокурор и добави, че така ще бъде създаден опасен прецедент.

На същата позиция бяха още Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Соня Найденова, Камен Иванов.

Камен Иванов каза, че единствената защита е инспекторите да не бъдат възстановени на по-ниска длъжност и че самият той след края на мандата на ВСС ще иска да се върне в Софийския апелативен съд, където беше преди да бъде избран в съвета. Карагьозова отбеляза, че няма разписани критерии в ЗСВ, по които възстановяването да бъде на по-висока длъжност. И тя акцентира на значението на глагола "възстановявам".

Соня Найденова напомни, че при промяна на ЗСВ през 2012 г. е било предвидено членовете на съвета и инспекторите да се връщат в съдебната система на по-висока длъжност. Но президентът е наложил вето на този текст с мотив, че той създава привилегии и не отговаря на обществената необходимост и социални очаквания. "Ако ние ги повишим по този начин, ще зачертаем Конституцията и целта и смисъла на ЗСВ", каза още Найденова.

Румен Георгиев обаче въобще не се съгласи с колегите си, но се спря само на молбата на Димана Йосифова. Познавал я отдавна, била много добър професионалист. Оставали ѝ три години до пенсия, освен това е спечелила конкурс за повишаване преди да стане инспектор."Наказваме човек с 36 години стаж. Ще я накажем за това, че е избрана за инспектор. Няма възможност сега да се правят атестации", каза Георгиев. Но не обясни, че макар да е получила 5.50 на въпросния конкурс, тя не се класирала.

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев не видя законови пречки инспекторите да бъдат повишени. Каза, че винаги е бил против толкова стриктното тълкуване на закона.

Васил Петров пък отговори по следния начин на цитираните от Юлия Ковачева принципи на АПК за предвидимост и последователност: "Съпругата ми ми казва: "Ти си непредвидим." И понеже съм такъв, сега ще гласувам непоследователно и непредвидимо и ще подкрепя назначаването на по-високата длъжност." Той каза и още нещо – при положение, че районен съдия може да стане заместник-председател на ВКС (имайки предвид Красимир Влахов – б.а.) или апелативен съдия (визирайки Калин Калпакчиев – б.а.), тогава защо да не може и инспекторите да отидат на по-висока позиция.

Юлия Ковачева обаче веднага му отвърна, че има решение на ВАС по отношение на административните ръководители, в което се казва, че въпросът за длъжността, на която трябва да бъдат възстановени след изтичане на мандата им не е поставен в зависимост на свободната преценка на ВСС, актът за освобождаване и възстановяване е констативен и е с декларативен характер.

Милка Итова и Ясен Тодоров, и двамата бивши инспектори, обаче също подкрепиха идеята съдебните ревизори да се върнат на по-висока длъжност. Тодоров заяви, че противното препятства кариерното им развитие.

Гласуването обаче беше на ръба. С два до три гласа не стигнаха, за да бъдат възнаградени инспектори с по-високи позиции. Вотът бе разпределен по следния начин – за Янка Гочева 11 бяха "за", 6 "против" и 3 "въздържал се"; за Албена Кузманова – 10/8/2; За Албена Костова – 11/7/2; за Любомир Георгиев – 10/7/2 (тук Тодоров се отведе от гласуването); за Весела Николова – 11/6/3 и за Димана Йосифова – 11/6/3.

След това ВСС единодушно ги възстанови на предишните им длъжности.

legalworld.bg/

Назад