Манталитетът на политиците и магистратите пречи на съдебната независимост


21/04/2016

Промяна на манталитета, така че върховенството на закона да се превърне във вътрешна убеденост и на политиците, и на магистратите. Решително отхвърляне на съветския модел на прокуратурата, който е източник на корупция, шантаж и изнудване и позволява използването на обвинението за политически цели.

Това бяха основните акценти в изказването на председателя на Венецианската комисия Джани Букикио в София на Конференцията на високо равнище на министрите на правосъдието и представители на съдебната власт от страните-членки на Съвета на Европа. Тя е посветена на укрепването на независимостта и безпристрастността на съдебната власт като предпоставка за върховенството на закона.

Букикио започна с това, че без правото на независим и безпристрастен съд останалите човешки права не могат да съществуват. И се зае да анализира защо страните от Централна и Източна Европа се представят по-зле в това отношение от тези в Западна Европа. "Как може да си обясним, че 25 години след края на комунизма има още много да се желае?", попита той. И отговорът му беше: "Това не се дължи на липсата на правила и закони, правилата тук не са по-лоши от тези в Западна Европа. Реалният проблем не е в нормите. Те не са достатъчни, ако независимостта и разделението на властите, като основни ценности, липсват. Ако липсва култура на взаимно уважение между властите".

"Вероятно подценихме значението на манталитета. Мислехме, че младите по-лесно ще изградят манталитет на зачитане на върховенството на закона", заключи Букикио.

Председателят на Венецианската комисия направи тежката констатация, че немалко съдии в бившия социалистически блок се възприемат като държавни служители и мислят, че тяхната роля е да защитават не правата на гражданите, а интереса на държавата. "Такива хора не искат да бъдат независими. Съобразяват се с исканията на прокуратурата, без да ги подлагат на независима оценка", заяви той.

И посочи, че други съдии пък не се съобразяват с практиката на по-вишестоящите инстанции и погрешно тълкуват липсата на правилото за прецедента в правната си система като карт банш да вземат произволни решения. "Има съдии, които злоупотребяват с гаранциите за независимостта като прикриват корупция. Корумпираният съдия не просто не е безпристрастен, той не може да бъде независим. Той е податлив на натиск", посочи Букикио.

И се спря на политическото вмешателство в независимостта на съда. "Ясно е, че политиците не са изгубили интереса си да влияят върху магистратите. В последните години в редица страни се прилага принципът "Плячката е за победителя" и спечелилият на изборите приема, че всичко му е позволено. Независимите магистрати само му пречат", каза председателят на Венецианската комисия.  И попита: "Какво да се направи?"

Отговорът, който сам даде беше: "Съдебната независимост може да се гарантира, само ако върховенството на закона се превърне във вътрешна убеденост и на политиците, и на магистратите. Трябва да се набляга не на наизустяването на законите, а на развитието на способността да се разсъждава по правни въпроси. Съдиите да не бъдат само технически проводници на закона, а истински двигатели на върховенството на закона."  

Той коментира и опасността от вътрешен натиск в системата и посочи, че в съдебните съвети не трябва да има доминация на председателите на съдилища и на върховни съдии.

"За прокуратурата е още по-трудно. В голяма част от страните тя има йерархична структура и най-отгоре е главният прокурор. Особено важно е да се гарантира, че прокуратурата се опира на закона, а не на политическата целесъобразност, че прокурорите не изпълняват неправомерни указания", започна коментара си за обвинението Букикио. И заяви: "Съветският модел на прокуратурата трябва решително да бъде отхвърлен. Той я превръща в източник на корупция, шантаж и изнудване и създава възможност за използването ѝ за политически цели."

Председателят на Венецианската комисия посочи корупцията в съдебната система като най-голямата заплаха и посочи, че борбата с нея може да изисква и неконвенционални методи. "Ако изцяло е загубено доверието, ако са извършени неправомерни действия от магистрата, не може да не се води борба с корупцията, като се издига лозунгът за независимост. Иначе няма да може да се направи разлика между добрия и лошия", заяви той.

legalworld.bg

Назад