Участие на български адвокати в семинар в Солун, Гърция


17/05/2016

На 14.05.2016 Адвокат Костан Тончев взе участие в организирания международен семинар в Солун, Гърция, с водеща тема „Разрешаване на правните проблеми на мигрантите и бежанците“. От българска страна на мероприятието присъстваха председателите на всички адвокатски колегии в България. Един от основните лектори беше д-р Христос Казандис -юрисконсулт на община Солун и Председател на Гръцко-Българската търговска и промишлена палата, който сподели опита на нашите съседи, както и част от проблемите, с които са се сблъсквали при справяне със ситуацията с бежанците и мигрантите.

Темата е с особена значимост за нашата страна в настоящия момент, поради задълбочаващата се криза и е наложително да се черпи опит от други страни, които вече са се справили или продължават да се борят с тази ситуация.

За нас е важно да се опитаме да очертаем границите на допустимите и недопустими законови средства, които ще ни дадат възможност да се справим с неизбежно предстоящия пред нас проблем, по начин, по-който да успеем да съхраним както нашите ценности, така и нашите закони, като гарантираме правата и свободите на всеки български гражданин и едновременно с това правата и интересите на всеки нуждаещ се от помощ.


Назад