ВЪВЕДЕТЕ МАТЕРИАЛНИЯ ИНТЕРЕС (В ЛЕВА):
Цената (в лева) на услугата е:
Моля, въведете сума на материалния интерес.

Според чл.36(2) от Закона за адвокатурата минималните възнаграждения за правни услуги се определят от наредба на Висшия адвокатски съвет. Калкулаторът, който използвате пресмята минималното възнаграждение, дължимо в съответствие с посочения от Вас материален интерес. В повечето случаи така определеното възнаграждение е достатъчно, но си запазваме правото да определим по-голямо възнаграждение в случай на фактическа и правна сложност. Така изчислената сума е без ДДС.