100-годишнина от създаването на Районен съд Малко Търново


На 24.10.2014 в гр.Малко Търново се състоя тържествено честване на 100-годишнината от създаването на Районен съд Малко Търново. Официални гости на събитието бяха председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Елка Атанасова - членове на Висшия съдебен съвет, Яни Бахчеванов – председател на Апелативен съд – Бургас, Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас, председатели на районните съдилища в областта, кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев и други. От името на Адвокатска колегия Бургас поздравления поднесоха адв.Иванка Синигерова и адв.Костан Тончев.


По случай юбилея председателят на Районен съд Малко Търново Мария Москова беше подготвила отлично организирана церемония. Беше направена възстановка на идването в Малко Търново на първия мирови съдия - Никола Котаров, който дотогава е бил адвокат в София. В ролите на съдията и тогавашния кмет на града се превъплатиха актьорите от Драматичен театър "Адриана Будевска" Юри Ангелов и Стоян Памуков.
Така както преди 100 години съдията пристигна на файтон, посрещна го кмета на града, който му представи останалия екип на новосформираното учреждение - секретар, двама писари и един разсилен. Всички бяха облечени с характерните за времето костюми. Съдията тържествено поздрави жителите на града и се закле да бъде добър, почтен и справедлив.

Възпоменателна плоча беше открита от председателите на Районен съд Малко Търново и Окръжен съд Бургас Мария Москова и Боряна Димитрова.

Интересен факт от историята на Малко Търново е, че в този град е роден бащата на Живко Сталев, българският революционер Стоян Сталев. Иван Татарчев, Главен прокурор на РБългария също е практикувал като адвокат в Малко Търново през периода 1951 -1965.

Използвани са снимки от gramofona.com.

Назад