Процесуално представителство и съдействие при изпълнителни дела. Осребряване на имуществото на длъжника, налагане на запори и възбрани.

Назад