Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.

Назад