Водене на счетоводство. Изготвяне на баланси, отчети, счетоводни доклади и одит. Съдействие при съставяне на данъчни и осигурителни документи. Счетоводство и документиране на трудови договори, ведомости, заплати и осигуровки. ДДС.

Назад