Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, процесуално представителство по трудови дела – незаконно уволнение, неплатени трудови възнаграждения и обезщетения.

Назад