• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com

Веселина Канатова-Бучкова, доцент по административно право и административен процес
ПАВЛОВИЯТ ИСК СРЕЩУ МНИМИТЕ КРЕДИТОРИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
30/11/2017
Една много задълбочена и добре написана статия по проблема, взета от вестник КАПИТАЛ, 10.11.2017 (capital.bg)
Опасността от неплащане и необходимостта от обезпечаване на вземанията е съществувала винаги. Проблемите, с които кредиторите се сблъскват при събирането на задължения са свързани почти изцяло с правната рамка, която регулира осъждането на длъжниците и процедурата по принудително събиране на дължимите суми. В много случаи проблемите може да минимизират като се провежда правилна кредитна политика и се използват обезпечения.