Манталитетът на политиците и магистратите пречи на съдебната независимост

21/04/2016
En savoir plus

Участие на български адвокати в семинар в Солун, Гърция

17/05/2016
En savoir plus

ИСК ПО ЧЛ.135 ЗЗД. ПАВЛОВИЯТ ИСК СРЕЩУ МНИМИТЕ КРЕДИТОРИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

24/01/2018
En savoir plus

За всеки спечелен от конфискацията лев държавата плаща пет

16/03/2016
En savoir plus

Съдебната реформа е ключова и за развитието на бизнес климата в България

18/03/2016
En savoir plus

Частното изпълнение - предпочитано, но потребителите му искат повече

24/03/2016
En savoir plus

Отново неподходяща кандидатура на България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз в Люксембург

24/03/2016
En savoir plus

ИНСПЕКТОРИТЕ СЕ РАЗМИНАХА "НА КОСЪМ" С КАРИЕРНИ БОНУСИ

10/03/2016
En savoir plus

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИТНИТЕ ЗА ВРЕДИ

26/09/2014
С приемането на Административнопроцесуалния кодекс се промени правната регламентация на материята, отнасяща се до възможността държавата да бъде обвързана да понесе вредите от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на нейни административни органи или длъжностни лица. En savoir plus

THE BULGARIAN MODEL OF SPORTS GOVERNANCE

26/09/2014
The main legal act that regulates the public relationships concerning the physical education and sports in Bulgaria is the Bulgarian Physical Education and Sports Act /PESA/ which was passed by the Bulgarian parliament in 1996. En savoir plus