• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com
Традиция и опит от 1991 година

Адвокатска кантора "Тончев и партньори"

Кантората предлага широк пакет от правни услуги, насочени към възможно най-бързото и ефективно разрешаване на проблемите на нашите клиенти.

Процесуална защита

Представителство и правна помощ при воденето на съдебни и арбитражни дела

Преговори и споразумения

И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение

Изготвяне на договори

Изготвянето на добър договор е изкуство

Регистрация на фирми

Използвайте най-добрата правна форма за своя бизнес

Недвижими имоти

Подсигурете покупко-продажбата на недвижим имот чрез нас

Данъчно право

Обжалване на данъчни и ревизионни актове