• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com


img
адвокат

доц.Веселина Канатова

Веселина Канатова е адвокат от 2006 година, вписана в АК Пловдив. От септември 2001 год. до настоящия момент адв. Веселина Канатова - Бучкова работи като научен сътрудник по административно право и административен процес в секцията по Публичноправни науки към Института за държавата и правото при БАН, гр.София.

През 2007 год. ѝ се присъжда образователна и научна степен - доктор по административно право и административен процес. През 2014 год. адв. Канатова-Бучкова придобива научното звание - доцент по административно право и административен процес с монографичния труд "Заинтересованите лица в административното право". Партньор е на кантората от 2014 година.

http://vkanatova.informator.bg/bg/index.pl?_state=Company

http://dpblawyers.com/team/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/