• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com

ПРЕГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

Когато страните по един спор са в състояние да проявят разум и воля, то той може да бъде решен бързо и по начин, който в най-пълна степен удовлетворява интересите на двете страни.

Кантора Тончев и партньори има опит във воденето на преговори и съставяне на споразумения, който ни позволява да постигнем за клиентите си извънсъдебно решаване на спора.