• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com


img
адвокат

Костан Тончев

Роден през 1972 година. Завършил право в Бургаски свободен университет през 1998 год. Започва като сътрудник в кантората през 1996 год. След дипломирането си е юрисконсулт на Изпълнителна агенция "Пътища" - Областно пътно управление - Бургас и на Българска телекомуникационна компания (БТК) - Бургас. От 2005 година работи като адвокат към Бургаска адвокатска колегия.

Председател на Сдружението на добрите адвокатски практики, член на Президиума на Арбитражен съд при СДАП, арбитър в Арбитражен съд при СДАП (www.assdap.com), бивш член на Адвокатски съвет – Бургас, член на Съюза на юристите в Бургас.