• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com


img
адвокат

Милена Тончева

Родена през 1973 година. Завършила е Бургаски свободен университет през 1998. Работи в кантората от 1997 година, първоначално като сътрудник, а от началото на 2001 год. като адвокат към Бургаска адвокатска колегия. Работила е като юрисконсулт на Юнионбанк - клон Бургас. Била е адвокат на Радиотелекомуникационна компания Мобиком.

Понастоящем е адвокат на Кредитреформ България, Алфа Кредит АДСИЦ и МТ Проджект ЕООД за регионите Бургас, Сливен и Ямбол. Адвокат на "Топлофикация Бургас" ЕАД. Арбитър в Арбитражен съд при СДАП. (www.assdap.com)