Şirketlerin, derneklerin, vakıfların, kooperatiflerin, ortaklıkların kuruluşu, konsolidasyonu, birleşmesi, bölünmesi, ayrılması ve mahkemede kaydı./BİREYSEL/ SINIRLI SORUMLU ŞİRKET /Tek kişilik LTD ve LTD/ - KAYIT:
GEREKLİ BELGELER VE BİLGİ:
1. Tek hissedarın kimlik kartı fotokopisi /tek kişilik LTD için/ veya ortakların kimlik kartlarının fotokopisi /LTD için/;
2. Bir şirket adı seçmiş olmanız gerekir;
3. Tüzel kişinin merkez ve idari adresini bilmeniz gerekir;
4. Şirketin faaliyet alanını bilmeniz gerekir - tüzel kişinin ana faaliyetleri ve bizim yardımımız ile seçtiğiniz başka faaliyetler de eklenecek;
5. Birkaç yönetici varsa şirketin nasıl yönetileceğini bilmeniz gerekir - sadece müştereken, müştereken ve müteselsilen veya belirli bir miktara kadar müştereken ve müteselsilen ve belirli bir miktardan sonra sadece müştereken;
6. Ortakların hisse dağılımı /LTD için/ - sermayenin ne kadar payı kimin olacak;
7. Yatıracağınız sermayenin miktarı hakkında bilgi.
Fiyat: EUR 380


/BİREYSEL/ SINIRLI SORUMLU ŞİRKET /Tek kişilik LTD ve LTD/ - DEĞİŞİKLİKLER:
GEREKLİ BELGELER VE BİLGİ:
1. Yöneticinin nüfus cüzdanı fotokopisi;
2. Son mahkeme kararı fotokopisi; eğer tüzel kişi kaydını yenilemiş ise - ticari sicil no.su /Bulstat/;
3. Yöneticinin şahsen hazır bulunması gereklidir;
4. Ana sözleşme fotokopisi;
Eğer değişiklik yeni bir ortağın kabul edilmesi ile ilgili ise onun da kimlik kartı fotokopisi gerekmektedir.
Fiyat: EUR 300


BİREYSEL SINIRLI SORUMLU ŞİRKET /Tek kişilik LTD/ - SATIŞ:
GEREKLİ BELGELER VE BİLGİ:
1. Yöneticinin nüfus cüzdanı fotokopisi;
2. Son mahkeme kararı fotokopisi; eğer tüzel kişi kaydını yenilemiş ise - ticari sicil no.su /Bulstat/;
3. Yöneticinin şahsen hazır bulunması gereklidir;
4. Tek kişilik LTD 'nin Ana Sözleşmesi fotokopisi;
5. Tek kişilik LTD 'nin hisselerini satın alan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi;
6. Madde 5'te belirtilen kişinin şahsen hazır bulunması gereklidir
Fiyat: EUR 300

geri