İcra davalarında yasal temsilcilik ve yardım. Borçlunun mal varlığını paraya tahvil etmek, haciz ve yasakların uygulanması.

geri